Till innehåll på sidan

Resultaträkning för regioner år 2015–2019

Löpande priser miljoner kronor

  2015 2016 2017 2018 2019
Verksamhetens intäkter 54 334 56 315 57 341 64 926 71 346
Verksamhetens kostnader ‑317 526 ‑333 253 ‑347 964 ‑367 252 ‑385 500
Nedskrivningar ‑17 ‑30 ‑33 ‑258 ..
Avskrivningar ‑9 177 ‑9 775 ‑10 445 ‑11 116 ‑12 262
Verksamhetens nettokostnader ‑272 385 ‑286 747 ‑301 100 ‑313 700 ‑326 416
Skatteintäkter 225 200 238 183 250 271 257 885 270 235
Utjämningssystemen 24 970 25 505 27 586 29 449 ..
Generella statliga bidrag 22 993 26 127 26 938 28 186 61 467
Verksamhetens resultat 778 3 068 3 695 1 820 5 285
Finansiella intäkter 3 044 2 807 3 353 4 063 9 939
Finansiella kostnader ‑3 167 ‑2 450 ‑4 364 ‑5 336 ‑6 293
Resultat före extraordinära poster 657 3 425 2 682 547 8 931
Extraordinära poster 0 0 0 0 0
Årets resultat 657 3 425 2 682 547 8 931

Källa: Räkenskapssammandraget SCB.

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den regionkommunal verksamheten inom Region Gotland.

För år 2019 inkluderas nedskrivningar bland avskrivningar.

För år 2019 inkluderas medel från utjämningssystemen bland generella statliga bidrag

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se