Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för individ och familjeomsorg år 2015–2019

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2015 2016 2017 2018 2019
VÅRD FÖR VUXNA MED MISSBRUKSPROBLEM 7 044 7 309 7 801 8 210 8 401
därav institutionsvård vuxna 3 152 3 137 3 227 3 361 3 334
BARN OCH UNGDOMSVÅRD 18 823 19 429 20 562 22 075 23 117
därav HVB-vård för barn och unga 6 587 6 520 6 795 7 586 8 009
därav familjehemsvård för barn och unga 6 394 6 910 7 465 7 865 8 326
ÖVRIGA INSATSER TILL VUXNA 2 027 2 406 2 744 3 146 3 203
EKONOMISKT BISTÅND 13 581 13 425 13 674 14 197 14 794
FAMILJERÄTT OCH FAMILJERÅDGIVNING 778 838 896 960 993
TOTALA KOSTNADER 42 253 43 407 45 677 48 587 50 507

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se