Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för regioner 2015–2019

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2015 2016 2017 2018 2019
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 219 234 228 251 240 010 250 846 260 661
Primärvård 41 454 42 467 45 084 47 610 49 451
Specialiserad somatisk vård 129 511 136 005 141 879 149 033 155 396
Specialiserad psykiatrisk vård 21 112 21 659 22 479 23 172 24 012
Tandvård 5 622 5 892 6 417 6 807 7 029
Övrig hälso- och sjukvård 20 233 20 917 22 911 22 878 23 398
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 1 302 1 312 1 242 1 347 1 376
REGIONAL UTVECKLING 27 521 29 292 29 918 31 054 33 000
Utbildning 1 001 1 101 858 1 056 959
Kultur 3 541 3 469 3 458 3 768 3 948
Trafik och infrastruktur 21 038 22 885 23 561 24 211 26 058
Allmän regional utveckling 1 667 1 625 1 755 1 705 1 760
Politisk verks. avseende regional utveckling 274 211 285 312 273
           
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER ‑1 124 769 1 601 452 220
TOTALA KOSTNADER 245 631 258 312 271 529 282 352 293 881

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses nettokostnad exkl. läkemedel inom läkemedelsförmånen. Nettokostnad mäts genom
bruttokostnad minus bruttointäkter.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se