Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunalförbund år 2015–2019

Löpande priser miljoner kronor

  2015 2016 2017 2018 2019
Verksamhetens intäkter 17 152 21 392 22 303 23 538 20 651
Verksamhetens kostnader ‑16 354 ‑20 455 ‑21 346 ‑22 660 ‑19 654
Avskrivningar ‑586 ‑712 ‑722 ‑808 ‑813
Verksamhetens nettokostnader 212 225 235 70 184
Finansiella intäkter 27 31 18 34 30
Finansiella kostnader ‑153 ‑149 ‑163 ‑192 ‑181
Resultat efter finansiella poster 86 107 90 ‑88 33
Extraordinära poster 3 2 ‑9 ‑2 0
Bokslutsdispositioner och skatt 78 ‑1 ‑6 ‑2 ..
Årets resultat 167 108 75 ‑92 33

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Fr.o.m år 2019 redovisas inte bokslutsdispositioner och skatt

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se