Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommuner år 2016–2020

Löpande priser miljoner kronor

  2016 2017 2018 2019 2020
Immateriella anläggningstillgångar 795 788 795 825 901
Materiella anläggningstillgångar 443 767 479 940 524 989 572 247 617 128
Finansiella anläggningstillgångar 245 169 259 757 278 484 291 614 304 299
Bidrag till statlig infrastruktur 2 576 2 553 3 677 4 228 4 404
Omsättningstillgångar 224 091 240 419 239 478 252 536 277 848
TILLGÅNGAR 916 399 983 458 1 047 422 1 121 451 1 204 581
Eget kapital 421 962 445 871 460 089 481 770 523 910
Avsättningar 52 808 58 940 66 080 69 738 74 779
Långfristiga skulder 266 681 293 174 321 636 369 496 396 551
Kortfristiga skulder 174 948 185 472 199 618 200 449 209 340
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 916 399 983 458 1 047 422 1 121 452 1 204 581

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 210831.

En uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland ingår i denna tabell.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se