Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för kommuner år 2016–2020

Löpande priser miljoner kronor. Korrigerad 2022-04-01.

VERKSAMHETSOMRÅDE20162017201820192020
Politisk verksamhet 6 775 6 940 7 149 7 615 6 935
Infrastruktur, skydd 43 126 44 582 47 712 49 223 51 908
Kultur och fritid 29 578 30 381 31 675 32 533 32 823
Pedagogisk verksamhet 263 250 278 694 292 722 304 183 310 425
Vård och omsorg 235 215 244 580 255 179 262 752 272 640
Särskilt riktade insatser 37 356 32 233 25 472 19 891 15 825
Affärsverksamhet 24 389 24 552 25 210 25 479 24 724
TOTALA DRIFTSKOSTNADER 639 689 661 961 685 119 701 677 715 278

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.

Med kostnad avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Tabellen ompublicerad 20210401 pga av ett felaktigt värde på Kultur och fritid år 2020.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se