Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommuner år 2016–2020

Löpande priser miljoner kronor

  2016 2017 2018 2019 2020
Verksamhetens intäkter 165 485 169 051 164 228 160 063 165 606
Verksamhetens kostnader ‑645 527 ‑672 783 ‑694 948 ‑710 631 ‑720 404
Avskrivningar ‑22 253 ‑23 094 ‑24 098 ‑26 132 ‑28 712
Verksamhetens nettokostnader ‑502 296 ‑526 826 ‑554 818 ‑576 700 ‑583 510
Skatteintäkter 431 653 453 322 465 784 482 465 486 100
Utjämningssystemen, generella statliga bidrag 88 588 91 762 95 819 101 303 127 303
Verksamhetens resultat 17 946 18 258 6 785 7 068 29 893
Finansiella intäkter 8 877 10 670 12 588 15 905 12 463
Finansiella kostnader ‑5 213 ‑5 145 ‑5 289 ‑6 118 ‑7 211
Resultat efter finansiella poster 21 609 23 784 14 084 16 855 35 146
Extraordinära poster ‑201 ‑300 ‑286 1 760 78
Årets resultat 21 409 23 484 13 798 18 615 35 223

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 210831.

En uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland ingår i denna tabell.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se