Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunal- och samordningsförbund år 2017–2021

Löpande priser miljoner kronor

  2017 2018 2019 2020 2021
Anläggningstillgångar 11 340 12 290 13 236 14 289 16 374
Omsättningstillgångar 7 289 7 362 6 990 7 572 8 378
TILLGÅNGAR 18 629 19 652 20 226 21 861 24 752
Eget kapital 2 281 2 231 2 089 2 246 2 470
Avsättningar 2 986 3 106 3 169 3 241 3 420
Långfristiga skulder 6 714 7 578 8 634 9 290 10 938
Kortfristiga skulder 6 648 6 737 6 333 7 084 7 925
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 18 629 19 652 20 226 21 861 24 752

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se