Till innehåll på sidan

Balansräkning för regioner år 2017–2021

Löpande priser miljoner kronor

  2017 2018 2019 2020 2021
Immateriella anläggningstillgångar 670 832 1 369 1 705 2 155
Materiella anläggningstillgångar 150 936 167 682 183 747 188 403 194 777
Finansiella anläggningstillgångar 44 943 44 006 44 388 52 254 57 604
Bidrag till statlig infrastruktur 2 377 2 247 2 116 1 995 1 865
Omsättningstillgångar 94 096 99 873 114 844 139 457 167 098
TILLGÅNGAR 293 017 314 641 346 464 383 813 423 499
Eget kapital 54 603 55 263 67 716 86 922 110 016
Avsättningar 105 145 115 627 125 654 131 358 149 011
Långfristiga skulder 61 927 72 414 74 053 66 789 66 209
Kortfristiga skulder 71 343 71 337 79 041 98 743 98 263
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 293 017 314 641 346 464 383 813 423 499

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den regionkommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se