Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för kommuner år 2017–2021

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2017 2018 2019 2020 2021
Politisk verksamhet 160 171 205 222 228
Infrastruktur, skydd 7 613 8 378 8 895 8 792 9 831
Kultur och fritid 961 963 1 025 1 007 1 071
Pedagogisk verksamhet 59 424 62 700 66 018 68 487 71 334
Vård och omsorg 48 247 50 439 51 834 52 329 54 499
Särskilt riktade insatser 7 817 3 933 2 384 1 304 803
Affärsverksamhet 5 576 5 588 5 657 5 085 5 127
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) 887 906 932 870 799
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 130 684 133 077 136 950 138 096 143 692

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 220831.

Värdena inkluderar även hela verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se