Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunalförbund år 2017–2021

Löpande priser miljoner kronor

  2017 2018 2019 2020 2021
Verksamhetens intäkter 22 303 23 538 20 651 21 187 22 280
Verksamhetens kostnader ‑21 346 ‑22 660 ‑19 654 ‑19 981 ‑20 973
Avskrivningar inkl. nedskrivningar ‑722 ‑808 ‑813 ‑894 ‑992
Verksamhetens nettokostnader 235 70 184 313 315
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning .. .. 0 4 ..
Finansiella intäkter 18 34 30 34 61
Finansiella kostnader ‑163 ‑192 ‑181 ‑182 ‑170
Resultat efter finansiella poster 90 ‑88 33 168 206
Extraordinära poster ‑9 ‑2 0 ‑1 2
Bokslutsdispositioner och skatt ‑6 ‑2 .. .. ..
Årets resultat 75 ‑92 33 168 208

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se