Till innehåll på sidan

Vuxnas lärande

Sveriges officiella statistik

Från och med 19 april 2017 återfinns denna statistik under Analyser och statistik om befolkningens utbildning.

Analyser och statistik om befolkningens utbildning

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

E-post
ua@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0518