Till innehåll på sidan

Gymnasieskolan: Sökande och antagna

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-09

Statistiken visar elevernas förstahandsval, behörighet och antagning till gymnasieskolan per program samt efter kön, svensk/utländsk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0105