Till innehåll på sidan

Examensarbete på SCB

Du som vill göra ditt examensarbete på SCB är välkommen att höra av dig till oss. Här ger vi förslag på ämnen eller områden för examensarbeten i Örebro eller i Stockholm.

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll för ditt examensarbete. Det är bra om du redan har ett mer eller mindre färdigt förslag. Kontaktpersoner och mer information finner du under respektive område.

Statistik och ekonometri

Under våren 2023 har vi tyvärr inga fler möjligheter att ta emot studenter som vill skriva examensarbeten inom statistisk metod och ekonometri. Vi kommer att öppna upp den möjligheten till hösten 2023 igen.

Kontaktperson:
Anna-Maria Kling, 010-47 942 08, anna-maria.kling@scb.se

Hushållens ekonomi, inkomster och förmögenhet

Vi ser gärna att du har ett embryo till en idé som du diskuterat med din handledare. Eventuell databearbetning sker på SCB i Örebro.

Kontaktperson:
Johan Lindberg, 010-479 60 64, johan.lindberg@scb.se

Kommunikation

Kommunikation/Journalistik/Mediavetenskap
Exempel på inriktning:

 • Kommunikation
 • Journalistik
 • Medievetenskap
 • Sociala medier
 • Webbutveckling

Kontaktperson:
Charlotta Ljungberg, 010-479 43 53, charlotta.ljungberg@scb.se

Miljöräkenskaper/Miljöekonomi

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete.

miljorakenskaper@scb.se

Nationalekonomi

Exempel på inriktning:

 • Arbetsmarknad
 • Utbildning
 • Företagande
 • Snabbväxande företag

När du funderar på uppsatsämne, tänk på att vi inte får leverera mikrodata. Vi ser gärna att du har ett embryo till idé. Vi kan till viss mån hjälpa till med aggregerad data till uppsatser kring arbetsmarknad, utbildning, företagande och snabbväxande företag.

Kontaktperson:
Fredrik Andersson, 010-479 62 61, Fredrik.Andersson@scb.se

Samhällsbyggnad

 • Byggande
 • Bostäder
 • Fastigheter

Kontaktperson:
Christina Ekblom, 010-479 44 89, christina.ekblom@scb.se

Demografi

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete om barnafödande, familjebildning, separationer, migration eller dödlighet. Vi ser gärna att du har ett embryo till en idé.

Kontakt:

demografi@scb.se