Till innehåll på sidan

Våra förhållningssätt - grundprinciper i arbetet

På SCB har vi valt att formulera vad vi kallar våra förhållningssätt. Det är en beskrivning av grundprinciper för hur vi förhåller oss till vårt uppdrag och till varandra i vår vardag. Mod, tillit, handlingskraft och ansvar – dessa är förhållningssätten som genomsyrar allt vårt arbete.

Mod att agera

Vi vågar pröva nya lösningar, arbetssätt och vi vågar agera och bidra till förbättringar och förändringar. Vi drar lärdom av våra misstag och vi vet att våra kollegor och chefer står bakom och stöttar oss.

Tillit till varandras kompetens och goda vilja

Vi skapar tillit genom att samarbeta med fokus på vårt gemensamma uppdrag och våra gemensamma mål. Vi väljer att lita på dem vi samarbetar med och har en positiv inställning till varandra. Vi skapar tillit genom att ta tillvara på våra olika kompetenser, bakgrund och erfarenheter och bygger tillsammans en kultur som främjar detta.

Handlingskraft att omsätta ord i arbete

Vi vet att det hos varje medarbetare finns kraft att gå från ord till handling och att få saker gjorda. Vi fokuserar på att komma framåt på ett kvalitetsmedvetet sätt och vi känner oss trygga att prova nya lösningar och komma med idéer om förbättringar och utveckling.

Var och ens ansvar för att bidra till helheten

Vi tar det ansvar vi har utifrån ett helhetsperspektiv. Vi delar med oss av vår kunskap och vår erfarenhet samt ger stöd och hjälp till varandra i organisationen. Att bidra till helheten handlar också om att bevaka vad som händer i vår omvärld och vara nyfikna på förändringar och förbättringar.