Till innehåll på sidan

Beställa statistik

Mycket statistik från statistikmyndigheten SCB,
är gratis och finns att hämta här på webbplatsen.

Men ibland vill du kanske ha
statistik som inte finns färdig.
Då kan du beställa den från oss
och sedan betala för det.
Hur mycket det kostar beror på hur stort arbete
det är för oss att ta fram statistiken.

Varje år gör SCB ungefär 15 000 sådana arbeten
åt bland annat företag, andra myndigheter och journalister.
Det kan vara både små och stora undersökningar.

SCB:s register

Nästan alla uppgifter om personer och företag
i SCB:s register är sekretessbelagda.
Det betyder att SCB inte får berätta något om
vad som står i registren.

Men några av registren på SCB är offentliga.
Det betyder att du kan få veta vad det står
om personer och företag
som finns i just de registren.

Ett sådant register är företagsregistret.
Där finns uppgifter om alla företag i Sverige.
I myndighetsregistret finns uppgifter om
statliga myndigheter.

Läs mer

Startsida för lättläst