Till innehåll på sidan

Vad är SCB?

Statistiska centralbyrån är en statlig myndighet.

Statistiska centralbyrån förkortas SCB.

Vi arbetar med att ta fram statistik
till de som är intresserade 
eller som behöver statistiken i sitt arbete.
Det kan till exempel vara privatpersoner, forskare,
politiker, företag, lärare eller journalister.

Det finns andra myndigheter som också gör statistik.
SCB har ansvar för att samordna
den svenska statistiken.

Läs mer

SCB:s verksamhet
Sveriges officiella statistik
SCB:s organisation
Konktakt

Startsida för lättläst