Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Analysera partiernas valresultat med SCB:s nya verktyg

Senast uppdaterad: 2022-05-05

I två valdistrikt fick Moderaterna och Vänsterpartiet var sin femtedel av rösterna i riksdagsvalet 2018. Båda i Göteborg. I SCB:s nya analysverktyg finns fakta om partiernas resultat i alla distrikt – med uppgifter om de röstberättigades ålder, utbildning, inkomst, ursprung och valdeltagande.

I ”Majorna–Linne, Långgatorna” i Göteborg blev M och V de största partierna i det senaste riksdagsvalet, med 19,8 respektive 19,6 procent av rösterna.

– Det är ett rätt heterogent valdistrikt. 43 procent av de röstberättigade hade en minst treårig eftergymnasial utbildning. Där fanns väldigt få äldre personer samtidigt som en tredjedel var mellan 18 och 29 år. Valdeltagandet landade på 79 procent, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

Det andra valdistriktet där var femte väljare röstade på något av de två partierna var ”Lundby, Kvillebäcken, Östra”. Där fick Moderaterna 21 procent och Vänsterpartiet 20 procent.

– Men största parti i det valdistriktet var faktiskt Socialdemokraterna, som fick 21,8 procent, säger Jonas Olofsson, som arbetar med demokratistatistik på SCB.

Tillsammans med Stefan Svanström ligger han bakom SCB:s nya analysverktyg. Där finns fakta om resultaten, valdeltagandet och de röstberättigade i samtliga valdistrikt i riksdagsvalet 2018.

valverktyg_dump1.JPG

Genom att dra i reglagen till vänster i verktyget kan man filtrera informationen utifrån partiernas valresultat. Om det ger träffar på flera valdistrikt presenteras en samlad statistisk bild av dessa samtidigt som kartan visar var de ligger. Men det går även att välja enskilda kommuner eller valdistrikt och få information om dessa.

Verktyget ger användarna stora möjligheter till analyser av valresultaten utifrån fakta om de röstberättigade.

– Partiernas valresultat varierar mycket på kommunnivå, och ännu mer om vi går ner på valdistriktsnivå. Med hjälp av analysverktyget kan vi bland annat se tydliga skillnader mellan riksdagspartiernas starkaste fästen, säger Jonas Olofsson.

Prova SCB:s analysverktyg:

Valresultat i riksdagsvalet 2018 per valdistrikt

Som exempel har vi med analysverktyget tagit fram information om den procent av distrikten där respektive parti fått högst andel röster:

  • Alla partiers starkaste valdistrikt hade ett valdeltagande på 80–90 procent, utom Socialdemokraterna vars starkaste resultat var i distrikt med ett valdeltagande på runt 65 procent.
  • Socialdemokraterna fick närmare 80 procent i sitt starkaste distrikt. Därefter kom Moderaterna med 56 procent och Sverigedemokraterna med 50 procent.
  • Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade en högre andel unga i sina starka fästen jämfört med rikssnittet medan övriga partier låg under.
  • Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna hade alla fler röstberättigade än riksgenomsnittet som var 65 år och äldre i sina starkaste distrikt.
  • Över hälften av de röstberättigade i Liberalernas starkaste fästen har minst en treårig eftergymnasial utbildning. Även Moderaternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets starkaste fästen har en hög andel med minst en treårig eftergymnasial utbildning.
  • I Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas starkaste fästen har 9 respektive 11 procent en minst treårig eftergymnasial utbildning.

Fakta: Om SCB:s analysverktyg

I analysverktyget finns fakta om resultaten, valdeltagandet och de röstberättigade i samtliga valdistrikt i riksdagsvalet 2018. Sent inkomna förtidsröster räknas ej i valdistrikten och ingår därmed inte i resultaten.

Uppgifterna om de röstberättigade handlar om antal, ålder, utbildning, födelseland (inrikes eller utrikes) och inkomst. Svenska medborgare folkbokförda utomlands ingår enbart i antal röstberättigade.

Inkomst redovisas i höga respektive låga inkomster. Verktyget visar hur stor andel av de röstberättigade som har inkomster som är bland de högsta respektive lägsta 20 procenten i hela riket.

Gällande partiernas starkaste fästen varierar antalet valdistrikt som ingår mellan 50 för Miljöpartiet och 64 för Centerpartiet. Skillnaden i antal beror på att avrundade värden används som underlag för beräkningarna.

Länkar

SCB:s analysverktyg – valresultat i riksdagsvalet 2018 per valdistrikt

Storstäderna drar åt vänster i opinionen

En av sex hoppar av kommunfullmäktige

SCB:s sida om valet 2022

Partisympatiundersökningen (PSU)

Demokratistatistik

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter