Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

C och SD ökar i senaste PSU

Senast uppdaterad: 2021-06-02

Centerpartiet och Sverigedemokraterna visar upp statistiskt säkerställda ökningar i SCB:s partisympatiundersökning (PSU) för maj 2021. Väljarstödet minskar för Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna medan övriga partiers förändringar är för små för att vara statistiskt säkerställda.

Centerpartiet får 9,5 procent och Sverigedemokraterna 18,9 procent när väljarna får svara på vilket parti de skulle rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna. För C är det en ökning med 1,9 procentenheter sedan mätningen i november. För SD är det en ökning med 1,3 procentenheter.

– För både Centerpartiet och Sverigedemokraterna är det statistiskt säkerställda ökningar såväl jämfört med den senaste mätningen som med riksdagsvalet 2018, säger Amanda Hansson, statistiker på SCB.

Socialdemokraterna minskar för andra mätningen i rad men är med 28,2 procent Sveriges största parti. Det är en minskning med 1,2 procentenheter sedan i november.

Stödet för Moderaterna har ökat under hela mandatperioden men med 22,4 procent av rösterna är det i nivå med den senaste mätningen. Förändringen på 0,3 procentenheter är inte statistiskt säkerställd.

– Det finns inga tydliga koalitioner som når en majoritet av rösterna i maj 2021. Här bör man även ha med sig att Liberalerna i denna mätning ligger under fyraprocentsspärren, och att inte heller Miljöpartiet är statistiskt säkerställt över riksdagsspärren vid ett val i dag, säger Amanda Hansson.

– Liberalernas resultat är det lägsta i PSU sedan mätningarna startade 1972.

Parti Väljarstöd i
maj 2021 (%)
Förändring sedan
november 2020
Förändring sedan
valet 2018
S 28,2 -1,2* -0,1
M 22,4 0,3 2,6*
SD 18,9 1,3* 1,4*
C 9,5 1,9* 0,9*
V 8,9 -0,4 0,9*
KD 4,5 -0,9* -1,8*
MP 3,8 -0,4 -0,6*
L 2,5 -0,5* -3,0*
Övriga 1,4 -0,1 -0,1

* Förändringen är statistiskt säkerställd.

Andelen osäkra i väljarkåren är drygt 13 procent i maj 2021.

Läs mer i statistiknyheten på scb.se 

Ladda ner grafik med resultatet i "Val i dag", maj 2021

Fakta: Partisympatiundersökningen

SCB genomför Partisympatiundersökningen (PSU) två gånger varje år, i maj och november.

PSU för maj 2021 genomfördes under perioden 28 april–27 maj.

Totalt ingick 9 216 slumpmässigt utvalda personer i hela Sverige som är röstberättigade i riksdagsval. Svaren samlades in genom telefonintervjuer och via webbenkät.

Totalt svarade 4 656 personer, vilket motsvarar 50,5 procent.

"Val i dag"-skattningen mäts med frågan "Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?"

Länkar

Partisympatiundersökningen maj 2021

Partisympatiundersökningen (PSU)

M ökar och S tappar i senaste PSU

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB