Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Inflationen sjönk i juli

Senast uppdaterad: 2022-08-12

Lägre priser på el och drivmedel gör att inflationen faller tillbaka. I juni sjönk inflationstakten enligt konsumentprisindex med fast ränta till 8,0 procent. Det är en nedgång från juni då inflationstakten var 8,5 procent.

– Lägre priser för el samt drivmedel bidrog till att inflationstakten sjönk för första gången sedan januari, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Priset på el har både ökat och minskat i juli de tre senaste åren. I juli i år noterades en sänkning av priserna. Även drivmedelspriserna sjönk i juli i år, vilket skiljer sig från de senaste tre åren då priserna på drivmedel har ökat i juli.

Priset för utrikes flygresor och paketresor för charter stod för en större ökning under juli vilket är säsongsnormalt under sommaren.

Det var även lägre priser för kläder under juli, då det är vanligt med sommarreor.

Bland livsmedelsprodukterna fortsatte prisökningarna, främst för grönsaker, mjölk, ost och ägg.

– Mejeriprodukter och grönsaker brukar oftast ha en prisökning i juli men har ökat mer än vanligt denna gång, säger Carl Mårtensson.

Fakta: Om statistiken

I Sverige är förändringen i konsumentprisindex, KPI, det vanligaste måttet på inflation. KPI visar prisutvecklingen för alla de produkter och tjänster som hushållen konsumerar.

Ett till mått på inflation är förändringen i KPIF (KPI med fast ränta). KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men räknar bort effekten av ändrade räntesatser på hushållens bostadslån. Från september 2017 har KPIF ersatt KPI som mått för Riksbankens inflationsmål.

Länkar

Statistiknyhet KPI, juli

Prisbasbeloppet 2023

Var tid har sin inflation 

Flygresor billigare än 2010 – tåg och bilhyra dyrare 

Prisstegringen på kaffe stannar av 

Kaffe och tomater har blivit nästan 30 procent dyrare 

Krympflationen ger dig mindre innehåll för pengarna 

Så syns bostadspriser i inflationsberäkningarna

Alla har en personlig inflation 

Inflationen i Sverige

Konsumentprisindex (KPI) 

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB