Till innehåll på sidan

MONA – SCB:s plattform för mikrodata

MONA (Microdata Online Access) är SCB:s plattform för tillgängliggörande av mikrodata. I MONA kan användare göra bearbetningar via internet utan att mikrodata lämnar SCB.

MONA är SCB:s plattform för tillgängliggörande av mikrodata. Mer information om plattformen och hur du beställer hittar du här: 

Beställa mikrodata

Vad är MONA 

Tider då MONA har stängt för underhåll

Under tiden för underhållsarbetet kommer MONA att vara otillgängligt. När det finns risk för specifika följdfel efter underhållsarbetet framgår det nedan. 

  • Stängt 23 oktober 08.00–22.00
  • Stängt 27 november 14.00-22.00

Handledning för inloggning

Handledning för MONA (pdf)

Hantering av mobilapp i MONA (pdf)

Inloggade användare hittar mer information och handledningar via MONA info i startmenyn.

Nyheter

  • 2021-06-29:  EU-kommissionen har fattat beslut om adekvat skyddsnivå för Storbritannien. Det är tillåtet att använda MONA från Storbritannien.  
  • 2021-05-26: Minnesanteckningar (pdf) från mötet i Referensgruppen den 21 maj.
  • 2021-05-21: SPSS 27 installerad.
  • 2021-05-10: STATA 17 installerad.
  • 2020-12-22 : När en användare bryter mot användarvillkor som också innebär brott mot dataskyddsförordningen ska en anmälan om personuppgiftsincident lämnas till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
  • 2020-10-14: Inloggningssidan mona.scb.se har ersatts med login.mona.scb.se.
  • 2020-09-26 : SAS uppdateras till version 9.4 M7. 

Kontakt

MONA-supporten

Telefon
010-479 64 20
Vardagar
08.00–11.30, 12.30–16.00
Fredag, 5 november: Stängt.
Torsdag, 18 november: Begränsad support, endast via E-post.
E-post
mona@scb.se