Till innehåll på sidan

Marknadsprofiler

Ska du öppna en butik och behöver ta reda på hur köpkraften ser ut i området? Behöver du veta mer om en region inför satsningar på infrastrukturen? Genom SCB:s Marknadsprofiler kan du beställa skräddarsydd statistik på låg regional nivå.

SCB:s Marknadsprofiler kombinerar statistik från många olika register med alla typer av geografiska indelningar. Vi erbjuder statistik på låg regional nivå - du väljer en bit av Sverige eller Sverige i bitar. Med tillgång till SCB:s alla register skapar vi unika möjligheter att ge dig svar på just dina frågor. Statistiken i SCB:s Marknadsprofiler är dessutom anpassad för Geografiska Informationssystem (GIS).

När har jag nytta av SCB:s Marknadsprofiler?

Behöver du veta hur köpkraften ser ut i ett område inför en nyetablering? Är du i behov av statistik om befolkningens sammansättning vid planering av nybyggnation? SCB:s Marknadsprofiler fungerar som underlag vid planering och analysarbete och används idag av en mängd olika företag och myndigheter. Våra kunder är allt från mindre butiker som vill veta hur det ser ut i närområdet till myndigheter som utreder frågor av samhälls- och infrastrukturkaraktär.

Läs om vad några av våra kunder säger om SCB:s Marknadsprofiler

Hur beställer jag?

Vi har statistik inom många olika ämnesområden som befolkning, arbetsmarknad, inkomster med mera. Du väljer vilken statistik du är intresserad av och vilken geografisk indelning statistiken ska redovisas på, exempelvis postnummer eller rutor. Du kan också beställa digitala gränser för våra indelningar.

Här hittar du en sammanställning över våra ämnesområden med tillhörande exempel samt information om våra geografiska indelningar och digitala gränser.

Vilken information får jag?

När du valt ämnesområde och regional indelning framställer vi statistiken i Excel eller annat önskat format. Om du beställer rutor levererar vi statistiken tillsammans med ett digitalt rutnät. Har du beställt digitala gränser kan du kombinera statistiken med bakgrundskartor att använda i olika GIS-program.

Kontakta oss