Till innehåll på sidan

Ansökan om organisationsnummer

SCB tilldelar och avregistrerar organisationsnummer för den offentliga sektorn. Även namnändring etc. ska anmälas till SCB.

Den offentliga sektorn omfattar:

  • Statliga enheter
  • Kommuner
  • Landsting
  • Kommunalförbund
  • Offentliga korporationer och anstalter
  • Hypoteksföreningar.

Vid ansökan om ett nytt organisationsnummer eller om förändringar som rör redan existerande myndigheter eller organisationer, måste ett beslutsunderlag som visar bildandet eller förändringen bifogas.

Beslutsunderlaget kan bestå av till exempel ett SFS, regeringsbeslut, landstingsfullmäktigebeslut, kommunalfullmäktigebeslut eller motsvarande.

Kontakt

Kontakta oss

E-post
myndighetsregistret@scb.se