Till innehåll på sidan

Öppna geodata för Regionala statistikområden (RegSO)

RegSO är en rikstäckande indelning som följer läns- och kommungränserna. Gränserna finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

RegSO är stabil och ändras inte över tid. Om någon förändring sker i läns- eller kommunindelningen kommer gränserna till RegSO att följa efter.

Så får du använda SCB:s öppna data

Ladda ned GIS-skikt med RegSO

Indelningen RegSO finns tillgänglig i det nationella referenssystet  SWEREF99TM. Formatet är Geopackage som kan öppnas med de vanligaste GIS-programmen.

Digitala RegSO gränser
Geopackage (zip fil)

Kopplingstabell DeSO - RegSO
Kopplingstabell DeSO – RegSO (xlsx)

Mer information om RegSO