Till innehåll på sidan

RegSO - Öppen data

RegSO – Regionala statistikområden är en rikstäckande indelning som följer läns- och kommungränserna. Digitala gränser finns tillgängliga som öppna geodata.

RegSO kommer att vara stabil och inte ändras över tid. Om någon förändring sker i läns- eller kommunindelningen kommer gränserna till RegSO att följa efter.

Så får du använda SCB:s öppna geodata

Ladda ned GIS-skikt med RegSO

Indelningen RegSO finns tillgänglig i referenssystem Sweref 99 TM. Formatet är Geopackage som kan öppnas med de vanligaste GIS-programmen.

Digitala RegSO gränser
Geopackage (zip fil)

Excell kopplingstabell DeSO - RegSO
Kopplingstabell DeSO – RegSO