Till innehåll på sidan

RegSO i Statistikdatabasen

Här hittar du länkar till samtliga tabeller i Statistikdatabasen som avser regionala statistikområden (RegSO) samt information om hur du kan tillgodogöra dig statistiken.

RegSO delar in Sverige i 3 363 områden med en befolkning mellan 663 och 22 622 invånare. Antalet RegSO i kommunerna varierar från två till 147 områden. Vanligaste antalet är mellan fem och nio RegSO per kommun. RegSO är en indelning som kommer hållas oförändrad över tid, med undantag för anpassning till ändringar av enstaka kommun- eller länsgränser.

Tabeller med indelningen RegSO i Statistikdatabasen

Befolkningens utbildning

Befolkningsstatistik

Bostadsbestånd

Fordonsstatistik

Hushållens boende

Hushållens ekonomi

Ämnesövergripande statistik- Registerdata för integration

Arbetsmarknad

Demografi

Boende

Flyttmönster

Utbildning

Demokrati

Inkomster

Transfereringar

Visualisera områden för RegSO i en karta?

Det kan underlätta analys av statistik på RegSO nivå genom att åskådliggöra RegSO områdenas gränser i en karta.

Använd RegSO med GIS-verktyg

Det finns flera olika GIS-verktyg på marknaden, och några av dem är fritt tillgängliga. SCB är inte ansvariga för något GIS-verktyg och kan inte heller svara på frågor eller ge support kring dessa.

Öppna geodata för RegSO – Geografiska statistikområden

Använd SCB:s informationspanel för RegSO

Om du inte har tillgång till ett GIS-verktyg kan du använda SCB:s informationspanel för att se var gränserna går för ett enskilt RegSO. Informationspanelen fungerar bäst i exempelvis Microsoft Edge, Gooogle Chrome eller Mozilla FirefoxAN.

Informationspanel - Regionala indelningar RegSO DeSO

Bild: RegSO karta

Vet du redan var ditt område ligger kan du direkt zooma och dra i kartan för att hitta området du är intresserad av. Observera att endast de områden som är synliga i kartan är valbara i rullistorna till vänster.

Om du vill se vilka RegSO som finns i din kommun börja med att välja län och sedan kommun inom länet i rullistorna. Därefter kan du välja det RegSO du är intresserad av. Val du gör i rullistorna slår även igenom i statistiken som visas till höger i informationspanelen.

Bild: RegSO karta

Jag kan ett RegSO-namn men vet inte var området ligger. Hur tar jag reda på det?

Om du redan vet namnet på ett RegSO kan du direkt skriva in det under välj RegSO bland rullistorna. Sedan kan du zooma in till det valda området i kartan.

Bild: RegSO karta

Använd SCB:s kartsök

SCB:s kartsök kan du fortsatt använda för att titta på de regionala indelningarna och ett antal utvalda variabler.

SCB:s kartsök