Till innehåll på sidan

Undersökning av förtroendevalda i kommuner och regioner

Statistiken visar förtroendevalda efter kön, ålder, region och födelseland. Undersökningen är en totalundersökning av alla förtroendevalda och har genomförts av SCB år 2003, 2007, 2011, 2015 och 2019.

Statistiknyheter

Undersökningen om förtroendevalda i kommuner och regioner 2019

2020-04-20

Kvinnor innehar en tredjedel av alla kommunstyrelsers ordförandeposter i landet. Även övriga ordförandeuppdrag i kommunerna har en ojämn könsfördelning. Unga och utrikes födda är fortsatt underrepresenterade och en allt större andel förtroendevalda är 65 år eller äldre. Det visar SCB:s undersökning om förtroendevalda i kommuner och regioner 2019, som publiceras i dag.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Förtroendevalda i kommuner och regioner 2019 Rapport 2020-04-20
Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015 Rapport 2016-03-23
Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011 Rapport 2012-06-07
Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 – En rapport om politikerantal och representativitet Rapport 2008-05-20

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0001