Till innehåll på sidan

Demokrati

Undersökningar om Demokrati

Integration – statistik och analys

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar situationen för olika grupper av utrikes och inrikes födda inom områden som arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, boende, hälsa och demokrati. Statistiken publiceras i Statistikdatabasen och i årliga analysrapporter.

Arbete, Arbetsmarknad, Demografi, Demokrati, Hälsa och ohälsa, In- och utvandring, Inkomst, Integration

Allmänna val, valresultat

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning för val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Demokrati, Partier, Politik, Röstberättigade, Val, Valdeltagande

Allmänna val, valdeltagandeundersökningen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar valdeltagandet i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder, inkomst och civilstånd. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner.

Demokrati, Politik, Röstberättigade, Val, Valdeltagande

Allmänna val, valundersökningen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar väljarbeteenden vid riksdagsvalet. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") har genomförts i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Från och med 2018 års valundersökning har Göteborgs universitet ansvar för undersökningen och publicering av ny statistik sker på Valforskningsprogrammets webbplats.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Allmänna val, nominerade och valda

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning, födelse- och medborgarskapsland.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Europaparlamentsval, valresultat

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning. Resultaten redovisas främst på läns- och kommunnivå.

Demokrati, Partier, Politik, Röstberättigade, Val, Valdeltagande

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar valdeltagandet i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder, inkomst och civilstånd. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner. Valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning.

Demokrati, Politik, Röstberättigade, Val, Valdeltagande

Europaparlamentsval, valundersökningen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar väljarbeteenden vid Europaparlamentsval. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") har genomförts i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Från och med 2018 års valundersökning har Göteborgs universitet ansvar för undersökningen och publicering av ny statistik sker på Valforskningsprogrammets webbplats.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Folkomröstningar, valresultat

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar röstberättigade, röstande och giltiga valsedlars fördelning efter röstningsalternativ. I folkomröstningen 2003 löd frågeställningen ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta” och röstningsalternativen var ”Ja” och ”Nej”. Resultaten redovisas för riket och på läns- och kommunnivå.

Demokrati, Politik, Röstberättigade, Val, Valdeltagande

Folkomröstningar, valdeltagandeundersökningen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar valdeltagande i folkomröstningar i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder och inkomst. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner.

Demokrati, Politik, Val, Valdeltagande

Folkomröstningar, valundersökningen

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar väljarbeteenden vid folkomröstningar. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") har genomförts i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Från och med 2018 års valundersökning har Göteborgs universitet ansvar för undersökningen och publicering av ny statistik sker på Valforskningsprogrammets webbplats.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Europaparlamentsval, nominerade och valda

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning och födelseland.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Partisympatiundersökningen (PSU)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar ”valresultatet om det vore riksdagsval idag” och nettoflöden mellan partier samt partisympatiernas fördelning efter bland annat kön, ålder, civilstånd, inkomst, region, sysselsättningsstatus, fackföreningstillhörighet, utbildningsnivå och utländsk/svensk bakgrund.

Demokrati, Partier, Politik, Val

Undersökning av förtroendevalda i kommuner och regioner

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar förtroendevalda efter kön, ålder, region och födelseland. Undersökningen är en totalundersökning av alla förtroendevalda och har genomförts av SCB år 2003, 2007, 2011, 2015 och 2019.

Demokrati, Förtroendeuppdrag, Politik, Val

Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och regioner

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat styrande majoritet, nämndorganisation, partistöd och samverkansmöjligheter och används för att visa den lokala demokratins utveckling och funktionssätt.

Demokrati, Fullmäktige, Politik, Val