Till innehåll på sidan

Taxering

Undersökningar om Taxering

Fastighetstaxeringar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar taxeringsvärden, antal taxeringsenheter, nybyggnadsår med mera för Sveriges samtliga fastigheter. Uppgifterna bygger på de allmänna, förenklade och särskilda fastighetstaxeringarna som görs av Skatteverket.

Fastigheter, Lokaler, Taxering, Taxeringsvärde

Taxeringsutfallet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Taxeringsutfallet sammanfattar utfallet av inkomsttaxeringen för respektive taxeringsår.

Ekonomi, Inkomst, Skatt, Taxering