Till innehåll på sidan

Lokaler

Undersökningar om Lokaler

Bygglov, nybyggnad och ombyggnad

Statistiken omfattar alla nybyggnadsprojekt som kräver bygglov. Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler visar antal bygglov och lägenheter samt bruttoarea för nybyggnad av bostäder, fritidshus och lokaler. Nybyggnad av bostäder visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning av bostadslägenheter. Ombyggnad eller ändrad användning och rivning av flerbostadshus visar nettoförändringar av antalet lägenheter i flerbostadshus.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bostäder Byggande Fastigheter Lokaler Lägenheter Ombyggnad Rivning Villor

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU)

Statistiken visar genomsnittliga intäkter och kostnader för flerbostadshus och uppgifter om räntor, lån och ombyggnadsutgifter. Statistiken är uppdelad på allmännyttiga bostadsföretag, bostadsrättsföreningar respektive privatägda fastigheter.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Fastigheter Lokaler Lägenheter

Fastighetstaxeringar

Statistiken visar taxeringsvärden, antal taxeringsenheter, nybyggnadsår med mera för Sveriges samtliga fastigheter. Uppgifterna bygger på de allmänna, förenklade och särskilda fastighetstaxeringarna som görs av Skatteverket.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Fastigheter Lokaler Taxering Taxeringsvärde

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bostäder Byggande Fastigheter Lokaler Lägenheter

Energistatistik för lokaler

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i lokaler.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Lokaler

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Hushåll Lokaler Lägenheter Villor