Till innehåll på sidan

Ungdomsarbetslöshet

Undersökningar om Ungdomsarbetslöshet

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Arbete, Arbetskraft, Arbetslöshet, Arbetsmarknad, Sysselsatta, Ungdomsarbetslöshet