Till innehåll på sidan

Arbetslöshet

Undersökningar om Arbetslöshet

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Arbete, Arbetskraft, Arbetslöshet, Arbetsmarknad, Sysselsatta, Ungdomsarbetslöshet

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på outnyttjad arbetskraft och lediga jobb fördelat på näringsgren, region och storleksklass. Variablerna som redovisas är antalet lediga jobb, antalet vakanser, rekryteringsgrad och vakansgrad.

Anställda, Arbetskraft, Arbetslöshet, Konjunktur, Sysselsatta