Till innehåll på sidan

Bonitet

Undersökningar om Bonitet

Vegetations- och ståndortsförhållanden

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat produktiv skogsmarksareal fördelad på boniteter inom ägargrupper samt uppgifter om fält- och bottenskiktsvegetation samt bär.

Produktion, Skog, Skogsmark, Bonitet