Till innehåll på sidan

Arbetade timmar

Undersökningar om Arbetade timmar

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av lönenivå, genomsnittliga månadslöner för tjänstemän och genomsnittliga timlöner för arbetare och antal anställda i den privata sektorn. Undersökningen är en urvalsundersökning. Motsvarande lönestatistik finns även för statlig, kommunal och landstingskommunal sektor.

Arbetade timmar, Konjunktur, Lön