Till innehåll på sidan

Konjunktur

Undersökningar om Konjunktur

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i statlig sektor. Motsvarande lönestatistik finns även för privat sektor, kommuner och regioner.

Konjunktur, Lön

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i kommuner. Motsvarande lönestatistik finns även för privat och statlig sektor samt regioner.

Konjunktur, Lön

Konjunkturstatistik, löner för regioner (KLR)

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i regioner. Motsvarande lönestatistik finns även för privat och statlig sektor samt kommuner.

Konjunktur, Lön

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i privat sektor. Motsvarande lönestatistik finns även för statlig sektor, kommuner och regioner.

Arbetade timmar, Konjunktur, Lön

Konjunkturlöner för privat och offentlig sektor

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Denna statistik uppdateras inte längre. Publiceringen av konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor (AM47), som har varit en sammanställning av konjunkturlönestatistiken för privat och offentlig sektor, upphörde årsskiftet 2008/2009.

Konjunktur, Lön

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på outnyttjad arbetskraft och lediga jobb fördelat på näringsgren, region och storleksklass. Variablerna som redovisas är antalet lediga jobb, antalet vakanser, rekryteringsgrad och vakansgrad.

Anställda, Arbetskraft, Arbetslöshet, Konjunktur, Sysselsatta

Regionalräkenskaper

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Regionalräkenskaperna är den regionala motsvarigheten till nationalräkenskaperna. Statistiken omfattar bruttoregionprodukter (BRP), lönesummor, medelantal sysselsatta, fasta bruttoinvesteringar och hushållens disponibla inkomster per region.

BNP, Ekonomi, Konjunktur

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

BNP, Ekonomi, Konjunktur

Nationalräkenskaper, tidigare definitioner

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

I september 2014 övergick Sverige till att beräkna nationalräkenskaperna enligt EU-förordningen ENS 2010. Nationalräkenskapernas tidigare definitioner avser beräkningar enligt de tidigare regelverken ENS 1995 och SNA 1968, samt tabeller från före den allmänna översynen 2019.

BNP, Ekonomi, Konjunktur

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Publikationen ger en bild av läget i den svenska ekonomin varje månad. Här finns också fördjupande artiklar med utgångspunkt i den ekonomiska statistiken. Publikationen vänder sig till dem som är intresserade av att följa den ekonomiska utvecklingen.

BNP, Ekonomi, Konjunktur