Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Matpriser stiger lika kraftigt som på 1980-talet

Senast uppdaterad: 2022-09-22

Matpriserna stiger i rask takt och än syns inget slut på uppgången. Det var flera årtionden sedan livsmedelspriserna ökade lika kraftigt som nu, visar en genomgång av SCB:s prisstatistik.

– Under 2022 har livsmedelspriserna stigit mer än vanligt. Vi får gå tillbaka till tidigt 1980-tal för att hitta en period med lika stora prisökningar. 1980-talet är fortfarande den tidsepok där livsmedelspriserna ökade som mest, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker.

I Konsumentprisindex, som SCB sammanställer varje månad, har livsmedelspriserna alltid varit en av de tyngsta posterna. Ända sedan 1980-talet har prisutvecklingen på livsmedel och alkoholfria drycker i stort sett speglat den allmänna inflationsutvecklingen.

Förändring av livsmedelspriser från 1980 och 2010 till augusti 2022, i procent

livsmedel_sedan_1980_övergripande.png

Priserna följer inflationen

Från januari 1980 till augusti 2022 har prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker och KPI för det mesta följts åt. Totalt har priser för livsmedel och alkoholfria drycker ökat med 296 procent från januari 1980, precis lika mycket som KPI har stigit under samma tidsperiod.

– I början av 1980-talet gick faktiskt livsmedelspriserna upp mer än själva inflationen och bidrog till den tidens relativt höga inflation, säger Carl Mårtensson.

Under åren mellan 1990 och 2000 gick livsmedelspriserna ner något samtidigt som den totala inflationen steg. Under 2000-talet ökade livsmedelspriserna igen. Uppgången har tagit rejäl fart under det senaste året.

Förändring av priser på utvalda matvaror under årtiondena, i procent

Produkter Sedan jan 1980 Sedan jan 1990 Sedan jan 2000 Sedan jan 2010
KPI totalt 296 90 47 26
Livsmedel och alkoholfria drycker 296 69 68 38
Bröd och övriga spannmål 301 49 59 32
Kött  281 40 71 39
Fisk 467 136 104 49
Mjölk, ost, ägg 381 106 90 53
Frukt 344 128 111 38
Grönsaker 227 58 57 31
Sötsaker och glass 330 60 39 21
Kaffe, te och kakao 214 157 89 86
Mineralvatten läskedrycker, juicer 228 53 43 31

De varugrupper som har stigit kraftigare än den totala inflationen sedan 1980-talets början till augusti 2022 är fisk, frukt, sötsaker, glass, mjölk, ost och ägg.

Priserna på kött, bröd och andra spannmålsprodukter har hållit sig i linje med inflationsnivån under samma period. Grönsaker, kaffe, te, kakao, läsk, juice och mineralvatten har samtidigt haft en blygsammare prisuppgång, lägre än inflationen.

– Fisk är den produktgrupp inom livsmedel som har ökat mest i pris sedan 1980-talet. Det är framför allt torsk och färsk lax som har ökat i pris, säger Carl Mårtensson.

Dyrt kaffe eller inte?

Priset på kaffe har uppmärksammats särskilt eftersom det har stigit snabbt under de senaste månaderna i år. Men om kaffet har blivit dyrt eller inte beror förstås på vilken tidsperiod man jämför med.

Från 1990 har den produktgrupp där kaffe, te och kakao ingår ökat mest i pris. Samtidigt räknas kaffe som en priskänslig produkt som sällan följer ett mönster. Under 1980-talet till exempel ökade kaffet väldigt lite i pris, samtidigt som priserna på andra livsmedel steg.

Frukt ökar mer än grönsaker

Från januari 2000 till augusti 2022 är det frukt som har ökat mest i pris bland livsmedlen. Priset på bananer har till exempel stigit med 85 procent i pris sedan januari 2000 medan priset på äpplen har ökat med 155 procent under samma period.

Priserna på grönsaker har ökat något mer än KPI från januari 2000 till augusti 2022. Däremot ökade grönsakspriserna ganska lite under 1980-talet och 1990-talet. Det gör att grönsaker har ökat mindre än de flesta livsmedelsprodukterna sedan januari 1980.

En del upplever att priset på tomater har stigit mycket. Men, det visar sig att från januari 1990 till augusti 2022 är ökningen endast 3 procent.

– Det stämmer att priset på tomater steg rejält under våren 2022, men det var en säsongsmässig uppgång. Därefter har priset fallit tillbaka igen, säger Carl Mårtensson.

Livsmedelspriser totalt

Under de senaste 12 månaderna, från augusti 2021 till augusti i år, har priserna för livsmedel och alkoholfria drycker totalt sett ökat med 14 procent. Det kan jämföras med inflationstakten (konsumentprisindex med fast ränta, KPIF) i augusti som är 9 procent.

Här är de livsmedel som har ökat och minskat mest i pris under de senaste 12 månaderna, från augusti 2021 till augusti 2022

   
Produkt Prisutveckling i procent
Vitkål 47
Hushållsmargarin 39
Lättmargarin 38
Kaffe 37
Annat smörgåsfett 29
Mjölk 29
Gul lök 28
Hårdost 28
Färsk lax 28
[…]  
Äpplen -4
Salladskål -6
Gurka -7
Småcitrus -9
Purjolök -9
Morötter -11

– Det är väldigt få livsmedelsprodukter som har minskat i pris det senaste året. Det handlar om enstaka livsmedel inom kategorin frukt och grönt, i övrigt har alla produkter ökat det senaste året. Det gör att livsmedelspriserna också har påverkat inflationen, säger Carl Mårtensson.

Sötsaker sticker ut

Mjölk, ost och ägg har haft störst effekt på prisökningen för livsmedel det senaste året. Priserna på sötsaker, frukt och läsk sticker ut på ett annat sätt, de har ökat långsammare jämfört med andra livsmedelsprodukter.

Produkter som har ökat mer än vanligt senaste året men som inte har lika stor påverkan på inflationen som andra livsmedelsprodukter är kaffe, te och kakao samt oljor och fetter.

Prisförändring på utvalda matvaror, från augusti 2021 till augusti 2022, i procent

livsmedel_sedan_1980_senaste.png

Fakta: om statistiken

De livsmedelsprodukter som vi hänvisar till i statistiken är produkter som köps in av privatpersoner i en matbutik för att konsumeras hemma. Kiosker, take away på restauranger, catering, varuautomater och liknande räknas inte in här.

Fakta: Om inflationsmått

I Sverige är förändringen i konsumentprisindex, KPI, det vanligaste måttet på inflation. KPI visar prisutvecklingen för alla de varor och tjänster som hushållen konsumerar.

Ett till mått på inflation är förändringen i KPIF (KPI med fast ränta). KPIF påverkas inte av ändrade räntesatser på hushållens bostadslån. 

Länkar

Inflationstakten 9,0 procent i augusti 2022

Livsmedelspriserna fortsätter att stiga

Var tid har sin inflation

Flygresor billigare än 2010 – tåg och bilhyra dyrare

Prisstegringen på kaffe stannar av

Kaffe och tomater har blivit nästan 30 procent dyrare

Krympflationen ger dig mindre innehåll för pengarna

Så syns bostadspriser i inflationsberäkningarna

Alla har en personlig inflation

Inflationen i Sverige

Konsumentprisindex (KPI)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB