Till innehåll på sidan

Inspire-direktivet

Inspire är ett EU-direktiv med bestämmelser om inrättandet av en infrastruktur för geodata inom EU. Syftet är att via tjänster förbättra tillgängligheten till offentliga geodata inom miljöområdet.

Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe. Syftet med direktivet är att utbyte av data myndigheter emellan ska bli effektivare. Det ska också vara möjligt att ”sömlöst” kombinera data från olika medlemsländer inom EU.

Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe. Syftet med direktivet är att utbytet av data mellan myndigheter ska bli effektivare. Det ska också vara möjligt att ”sömlöst” kombinera geodata från olika medlemsländer inom EU. Här kan du läsa mer om geodata.  

Tjänster som omfattas av direktivet

Direktivet innehåller bestämmelser för hur vi får tillgång till geodata på ett enhetligt sätt, framför allt genom följande tjänster:

  • Söktjänster för data och tjänster som finns tillgängliga inom Sverige och övriga EU-länder
  • Visningstjänster för att se och utvärdera innehållet i en datamängd
  • Nedladdningstjänster för data att arbeta vidare med.

Tjänsterna kan nås via den svenska Geodataportalen som förvaltas av Lantmäteriet samt genom den Europeiska Inspire Geoportal.

Svensk Inspire-lagstiftning

Lagen (SFS 2010:1767) och förordningen (SFS 2010:1770) om geografisk miljöinformation reglerar det svenska genomförandet av EU-direktivet Inspire. 

Lagstiftningen talar om vilka myndigheter som har ansvar att göra sin information tillgänglig enligt standarder kopplade till direktivet.

Kontakta oss