Till innehåll på sidan

Befolkningsframskrivningar

Varje år görs en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp. Vart tredje år görs en mer omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen där ett huvudalternativ och alternativa framskrivningar tas fram. För mellanliggande år görs uppföljningar och revideringar.

Statistiknyheter

Regionala befolkningsframskrivningar, 2021–2040

2021-06-03

I Sverige beräknas det år 2040 finnas drygt 11 miljoner invånare. Det är en ökning med drygt 900 000 eller 9 procent jämfört med 2020. Stockholms län beräknas öka mest fram till år 2040, medan Västernorrlands och Norrbottens län beräknas minska mest. Detta gäller både antalsmässigt och procentuellt.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021–2040 Rapport 2021-06-03
Bilagor till Sveriges framtida befolkning 2021-2070 Rapport 2021-04-28
Sveriges framtida befolkning 2021-2070 Rapport 2021-04-28
Sveriges framtida befolkning 2020–2030 SM 2020-06-03
Sveriges framtida befolkning 2020-2070 SM 2020-04-08
Sveriges framtida befolkning 2019-2070 SM 2019-04-12
Sveriges framtida befolkning 2018–2070 Rapport 2018-04-26
Sveriges framtida befolkning 2017–2060 SM 2017-04-06
Sveriges framtida befolkning 2016–2060 Rapport 2016-04-13
Sveriges framtida befolkning 2015–2060 Rapport 2015-05-19
Sveriges framtida befolkning 2014–2060 SM 2014-04-15
Sverigeföddas återinvandring efter bakgrund Rapport 2014-02-14
Betydelsen av tid i Sverige för fruktsamheten Rapport 2012-02-06
Återutvandring efter tid i Sverige Rapport 2011-09-16

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/be0401