Till innehåll på sidan

Fortsatt implementering av nya källor för värdepapperstatistik

I samband med publiceringen av kvartal tre 2021 tar Betalningsbalansen och Nationalräkenskaperna ytterligare ett steg i implementeringen av nya datakällor. Det innebär följande:

  • Data för transaktioner från värdepapperstatistiken hämtas från databasen för värdepappersinnehav (VINN) samt svensk värdepappersdatabas (SVDB).
  • Databasen VINN används även för räntebärande värdepapper i valutareserven.
  • Förändringarna tas in i Betalningsbalansen från och med kvartal ett 2021.
  • I samband med dessa förändringar används även VINN- och SVDB-data för ställningsvärden från och med kvartal ett 2021.

Till följd av förändringarna kommer ett tidsseriebrott att uppstå mellan kvartal fyra 2020 och kvartal ett 2021. SCB kommer att hantera tidsseriebrottet successivt.

För ytterligare information och tidigare genomförda förändringar, se Nya källor för värdepappersstatistik.