Till innehåll på sidan

Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och regioner

Statistiken visar bland annat styrande majoritet, nämndorganisation, partistöd och samverkansmöjligheter och används för att visa den lokala demokratins utveckling och funktionssätt.

Statistiknyheter

Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och regioner 2020

2021-03-17

I undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och regioner undersöker SCB vilka möjligheter medborgarna har att påverka mellan valen. Även uppgifter om bland annat nämndorganisation, trygghetsarbete för de förtroendevalda, revision och samhällsinformation ingår i resultaten.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0002