Till innehåll på sidan

Räntor

Undersökningar om Räntor

Finansmarknadsstatistik

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag), utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Etiketter: Ekonomi Hushåll Lån Räntor Tillgångar och skulder

Emitterade värdepapper

Statistiken innehåller uppgifter om räntebärande värdepapper utgivna av emittenter med svenska organisationsnummer. Det kan exempelvis vara ett företag som ger ut ett certifikat eller en bank som ger ut en obligation.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Etiketter: Räntor