Till innehåll på sidan

Andel förädlingsvärde i den cirkulära sektorn av total BNP

2014-2020, procent

Andel förädlingsvärde i den cirkulära sektorn av total BNP

I den cirkulära sektorn ingår följande branscher enligt Näringsgrensindelningen (SNI 2007):

  • Reparation av maskiner och apparater (SNI 33.11-33.19)
  • Insamling och återvinning av avfall (SNI 38.11, 38.12, 38.31, 38.32)
  • Underhåll och reparation av motorfordon (SNI 45.20, 45.40)
  • Partihandel med avfall och skrot (SNI 46.77)
  • Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor (SNI 47.79)
  • Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar (SNI 95)

Kommentarer

Förädlingsvärdet (bidrag till BNP) i den cirkulära sektorn som en andel av total BNP.

Cirkulära sektorn har definierats av Eurostat.

Andelen av BNP ligger strax under en procent.

Näringslivets förädlingsvärde i olika sektorer (Företagens ekonomi) och BNP är officiell statistik och SCB är statistikansvarig myndighet.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se

Mårten Berglund

Telefon
010-479 43 13
E-post
marten.berglund@scb.se