Till innehåll på sidan

Körsträckedata

Uppgifter om körsträckor för personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar tas fram årligen.

Tidigare användes besiktningsdata från Bilprovningen, men från år 2011 används besiktningsdata från Transportstyrelsen som tar in besiktningsdata från alla företag som besiktar fordon. Data avser endast svenskregistrerade fordon och de körsträckor som de kör under året, både i Sverige och utomlands.

Modellskattningar har tillämpats för

  • nya och ej besiktigade fordon
  • fordon som varit avregistrerade under perioden och därför inte besiktigats
  • fordon som direktimporterats och endast besiktigats en gång under perioden.

Mer information om skattningsförfarandena finns att läsa i nedanstående rapport.

Uppgifter från och med år 2007 ingår i Fordonsårsboken som du kan hitta på Trafikanalys webbplats.

Statistikansvarig myndighet är Trafikanalys.