Till innehåll på sidan

SCB i sociala medier

Senast uppdaterad: 2021-05-05

SCB finns på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Vi har även delningslänkar och följa/gilla-länkar till sociala medier på webbplatsen.

Vi ser våra flöden på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter som en service för dem som är intresserade av SCB:s statistik och verksamhet, och svarar endast på enkla frågor där. SCB:s kanaler på sociala medier är inte till för någon form av ärendehantering. Ärenden som ändå kommer in den vägen, till exempel utlämnandeärenden - hanteras genom att de styrs över till andra kanaler. 

SCB på Facebook

På Facebook postar vi statistik och infografik som berör dig i din vardag.

SCB på Twitter

Vi har ett svenskt och ett engelskt twitterflöde, samt ett för Sverige i siffror. Här hittar du den senaste statistiken och nyheterna.

SCB på Instagram

På Instagram postar vi statistik och infografik som berör dig i din vardag.

SCB på LinkedIn

Allmänna handlingar

Meddelanden som blir allmänna handlingar på Twitter är:

 • De inlägg som SCB gör själva.
 • De inlägg som andra användare gör där de riktar sig till SCB genom att använda @SCB_nyheter eller StatsSweden, så kallade mentions.
 • Direktmeddelanden som skickas till SCB:s twitterkonton.

Meddelanden som blir allmänna handlingar på Facebook är:

 • De inlägg och kommentarer som SCB och andra användare gör på sidan.
 • Direktmeddelanden som skickas till Facebook-kontot.

Meddelanden som blir allmänna handlingar på Instagram är:

 • De inlägg som SCB gör själva.
 • De inlägg som andra användare gör genom att kommentera på SCB:s inlägg.
 • Direktmeddelanden som skickas till SCB:s Instagramkonto.

Meddelanden som blir allmänna handlingar på LinkedIn är:

 • De inlägg som SCB gör själva.
 • De inlägg som andra användare gör genom att kommentera på SCB:s inlägg.
 • Direktmeddelanden som skickas till SCB:s LinkedIn-konto.

Arkivering

SCB:s automatgenererade Twitterflöde arkiveras inte då det bedöms vara av tillfällig betydelse och rutinmässig karaktär. De automatgenererade twitter-meddelandena skapas av rubrikerna på SCB:s statistiknyheter, vilka bevaras i sin helhet.

De icke-automatgenererade twitter-meddelandena, samt inkommande meddelanden till kontot bevaras. Detsamma gäller Facebook, Instagram och LinkedIn när det gäller statusuppdateringar, inkomna meddelanden och dialogen som förs på profilerna.