Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Studera valdeltagandet i olika grupper inom din kommun

Senast uppdaterad: 2022-05-20

Skånska Lomma hade landets högsta valdeltagandet i kommunfullmäktigevalet 2018. Haparanda i Norrbotten det lägsta. Med SCB:s nya analysverktyg går det även att se stora skillnader inom Sveriges kommuner – med information om valdeltagandet i olika grupper.

Valdeltagandet i kommunfullmäktigevalen 2018 blev 84 procent sett över hela riket. Men skillnaderna mellan kommunerna runt om i landet är stora.

– Det är 30 procentenheters skillnad i valdeltagande mellan Lomma, där 93 procent röstade, och Haparanda, där 63 procent röstade, säger Jonas Olofsson, som arbetar med demokratistatistik på SCB.

Kommunerna med högst respektive lägst valdeltagande i kommunfullmäktigevalen 2018

Kommun Valdeltagande (%)
Lomma 92,9
Vellinge 92,3
Habo 91,0
Öckerö 90,9
Vaxholm 90,7
Danderyd 90,2
Kungsbacka 90,0
Lerum 89,8
Mörbylånga 89,7
Hammarö 89,6
[…] […]
Strömstad 76,7
Perstorp 76,6
Bjuv 76,5
Årjäng 76,5
Burlöv 76,4
Övertorneå 76,2
Botkyrka 71,4
Eda 70,5
Södertälje 69,9
Haparanda 63,3

Med hjälp av SCB:s totalräknade valdeltagandeundersökning går det att studera valdeltagandet i olika grupper i kommunerna utifrån parametrar som kön, utbildning, ålder, födelseland och medborgarskap. Tack vare SCB:s senaste analysverktyg går det nu även att bryta ned statistiken på ännu mer finfördelade nivåer inom kommunerna: de regionala statistikområdena (RegSO).

– Då framkommer ännu större skillnader. I Lomma hade Bjärred Södra högst valdeltagande med 96 procents röstande. I Haparanda stad norra var valdeltagandet 54 procent, vilket var lägst i kommunen, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

Han fortsätter:

– Tittar vi på högsta och lägsta valdeltagandet på RegSO-nivå i hela riket så är det Södra Ängby i Stockholm som toppar med ett valdeltagande på 97 procent. Lägst var det i Hovsjö i Södertälje där 46 procent röstade.

RegSO med högst respektive lägst valdeltagande i kommunfullmäktigevalen 2018

RegSO Valdeltagande (%)
Södra Ängby (Stockholm) 96,5
Edholma-Kullö (Vaxholm) 96,3
Bjärred södra (Lomma) 95,8
Ålsten (Stockholm) 95,7
Bjärred norra (Lomma) 95,6
Resarö östra (Vaxholm) 95,3
Ekängen (Linköping) 95,2
Hjärup-Hjärup omnejd (Staffanstorp) 95,2
Hulta (Ronneby) 95,2
Kärnekulla-Sjogarp (Habo) 95,1
[…] […]
Haparanda stad norra (Haparanda) 54,4
Bergsjön Rymdtorget (Göteborg) 54,2
Fornhöjden (Södertälje) 53,9
Bergsjön sydöstra (Göteborg) 53,2
Jordbro Södra (Haninge) 51,9
Gårdsten sydvästra (Göteborg) 51,6
Geneta norra-Bårsta västra (Södertälje) 50,8
Gårdsten nordöstra (Göteborg) 50,6
Ronna centrum-Ronna Park-Västra Ronna (Södertälje) 48,4
Hovsjö (Södertälje) 46,3

Genom att dra i reglagen till vänster i verktyget kan man bestämma vilka områden som ska studeras baserat på valdeltagande, andel unga, andel äldre, andel utrikes födda svenska medborgare, andel utländska medborgare och andel med för- respektive eftergymnasial utbildning. Det går även att direkt välja län, kommun och RegSO.

Till höger om kartan syns valdeltagandet i de olika grupperna i områdena som filtrerats fram. Nertill visar staplar hur många röstberättigade personer som fanns där.

valverktyg.jpg

Prova SCB:s analysverktyg:

Valdeltagande kommunalval 2018 per RegSO utifrån bakgrundsvariabler

Observera att det är enklast att få överblick om du använder verktyget på dator.

Fakta: RegSO

RegSO delar in Sverige i 3 363 områden med en befolkning mellan 671 och 22 897 invånare. Antalet RegSO i kommunerna varierar från två till 147 områden. Vanligaste antalet är mellan fem och nio RegSO per kommun. RegSO är en indelning som kommer hållas oförändrad över tid, med undantag för anpassning till ändringar av enstaka kommun- eller länsgränser.

Uppgift om RegSO i analysverktyget avser 2018-12-31. Därmed kan det finnas små skillnader mellan valdeltagande i verktyget och det officiella valresultatet som avser valdagen.

Fyra RegSO har exkluderats eftersom bortfallet avseende röstande i kommunfullmäktigeval översteg 20 procent. Totalt saknades uppgift om röstande för 0,1 procent av den röstberättigade befolkningen som var folkbokförd i Sverige 2018-12-31.

Fakta: Kommunfullmäktigevalen 2018

Valdeltagandet i kommunfullmäktigevalen 2018 blev 84 procent, vilket var drygt en procentenhet högre än 2014.

Valdeltagandet var tre procentenheter lägre än valdeltagandet i riksdagsvalet. Skillnaden beror till stor del på att utländska medborgare som enbart var röstberättigade i val till kommun- och regionfullmäktige (cirka 520 000 personer) röstade i lägre grad jämfört med svenska medborgare som även får rösta i riksdagsval.

Valdeltagandet bland utländska medborgare var knappt 40 procent.

Länkar

Valdeltagande kommunalval 2018 per RegSO utifrån bakgrundsvariabler

Här hittar du statistiken om just din stadsdel

RegSO – Regionala statistikområden

Analysera partiernas valresultat med SCB:s nya verktyg

Storstäderna drar åt vänster i opinionen

En av sex hoppar av kommunfullmäktige

SCB:s sida om valet 2022

Partisympatiundersökningen (PSU)

Demokratistatistik

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB