Till innehåll på sidan

Öppna geodata för tätorter

SCB tar fram gränser för tätorter med hjälp av registerdata från bland annat SCB:s register över totalbefolkningen (RTB), SCB:s allmänna företagsregister samt Lantmäteriets fastighetskarta och koordinatsatta byggnadsregister. Gränserna finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

Tätorter är koncentrerad bebyggelse med minst 200 invånare. Öppna geodata visas som polygoner. Fram till 2015 har de uppdaterats vart femte år och sedan 2016 görs uppdateringar vart tredje år.

Tillgängliga variabler

  • ObjektID, löpnummer för alla data
  • Referensår
  • Länskod
  • Landareal i hektar
  • Folkbokförd befolkning
  • Kommunkod
  • Kommunnamn
  • Kod tätort, T+4 siffror
  • Tätort beteckning
  • Länsnamn

Så får du använda SCB:s öppna data

Ladda ner GIS-skikt med tätorter

Koordinatfiler finns tillgängliga ArcView-shape-format och MapInfo-tab-format, i det nationella referenssystemet SWEREF99TM.

Referensår 1990

ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 1995

ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2000

ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2005

ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2010

ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2015

ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2018

ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)
Geopackage (zip-fil)

Kontakt

SCB, enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se