Till innehåll på sidan

Val

Artiklar om Val

Fler män än kvinnor bland de valda på alla politiska nivåer

Det är fler män än kvinnor i riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Men könsfördelningen skiljer sig mycket åt beroende på parti och politisk nivå, visar ny statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Avhoppen från kommunfullmäktige minskar

Avhoppen från landets kommunfullmäktige minskade något under den förra mandatperioden, visar ny statistik från SCB. Men skillnaderna i hur stora andelar av de folkvalda som hoppar av är mycket stora runt om i landet.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Fler positiva till Nato i ny mätning

Fler väljare är positivt inställda till Nato, visar den senaste partisympatiundersökningen. Totalt uppger 67,8 procent av väljarna att de är ganska eller mycket positivt inställda till Nato, en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med mätningen i maj.

Övrigt Etiketter: Demokrati Val

Valdeltagandet sjönk i 288 kommuner

Valdeltagandet i riksdagsvalet sjönk i alla kommuner utom två, visar ny statistik från SCB. Minskningen var störst i kommuner där deltagandet redan var lågt.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Analysera riksdagsvalet med SCB:s nya verktyg

SCB publicerar ett nytt analysverktyg om riksdagsvalet 2022. Här finns fakta om partiernas resultat i alla distrikt – med uppgifter om de röstberättigades ålder, utbildning, inkomst, ursprung och valdeltagande.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

De osäkra väljarna blir allt fler

I takt med att riksdagsvalet närmar sig blir de osäkra väljarna allt fler, visar SCB:s nya rapport om den pågående mandatperioden. Mest säkra var väljarna i den första partisympatiundersökningen efter valet 2018 – och mest osäkra i den sista före höstens val.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Fler män än kvinnor i nio av tio kommunfullmäktige

I närmare 30 år har könsfördelningen i Sveriges kommunfullmäktige stått relativt stilla. I 76 kommuner var över 60 procent av ledamöterna män efter det senaste valet – men ingen fullmäktige hade så stor andel kvinnor. Här publicerar vi statistik för samtliga kommuner.

Övrigt Etiketter: Demokrati Jämställdhet Val

Många förändringar i sista PSU före valet

De säkerställda förändringarna i opinionen är många i SCB:s sista partisympatiundersökning inför höstens val: Stödet för Socialdemokraterna och Liberalerna ökar samtidigt som fem partier tappar.

Övrigt Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Studera valdeltagandet i olika grupper inom din stadsdel

Skånska Lomma hade landets högsta valdeltagandet i kommunfullmäktigevalet 2018. Haparanda i Norrbotten det lägsta. Med SCB:s nya analysverktyg går det även att se stora skillnader inom Sveriges kommuner – med information om valdeltagandet i olika grupper.

Övrigt Etiketter: Demokrati Val Valdeltagande

Analysera partiernas valresultat med SCB:s nya verktyg

I två valdistrikt fick Moderaterna och Vänsterpartiet var sin femtedel av rösterna i riksdagsvalet 2018. Båda i Göteborg. I SCB:s nya analysverktyg finns fakta om partiernas resultat i alla distrikt – med uppgifter om de röstberättigades ålder, utbildning, inkomst, ursprung och valdeltagande.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Nio av tio röstar om mamma gör det

Om din partner röstar gör förmodligen du också det. Statistiken visar tydligt att valdeltagande är en familjeangelägenhet.

Övrigt Etiketter: Demokrati Val Valdeltagande

Storstäderna drar åt vänster i opinionen

Storstädernas partisympatier drar alltmer åt vänster. Det visar en genomgång av alla SCB:s partisympatiundersökningar sedan 2010.

Övrigt Etiketter: Demokrati Partier Val

En av sex hoppar av kommunfullmäktige

En av sex ledamöter i landets alla kommunfullmäktige har hoppat av uppdraget tre år in i mandatperioden. Det är färre än under den föregående mandatperioden – men i regionfullmäktige har avhoppen ökat.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val

Ny PSU: Stiltje i opinionen ett år före valet

Det råder stiltje i opinionen enligt SCB:s partisympatiundersökning (PSU) för november. Väljarstödet för Centerpartiet minskar något i vad som är den enda statistiskt säkerställda förändringen.

Övrigt Etiketter: Demokrati Partier Politik Val

Prognos: Fler får rösta i nästa val

Med ett år kvar till riksdag-, region- och kommunfullmäktigevalen har SCB beräknat hur många som kommer att få rösta i alla tre. Svaret är 7,5 miljoner personer, varav förstagångsväljarna blir runt 430 000.

Övrigt Etiketter: Befolkning Befolkningsprognoser Demokrati Politik Val Politik och demokrati

C och SD ökar i senaste PSU

Centerpartiet och Sverigedemokraterna visar upp statistiskt säkerställda ökningar i SCB:s partisympatiundersökning (PSU) för maj 2021. Väljarstödet minskar för Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna medan övriga partiers förändringar är för små för att vara statistiskt säkerställda.

Övrigt Etiketter: Demokrati Politik Val Politik och demokrati