Till innehåll på sidan

Specialbibliotek

Undersökningar om Specialbibliotek

Offentligt finansierade bibliotek

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

De offentligt finansierade biblioteken i Sverige vars biblioteksorganisation har minst 0,5 årsverke avsatt bemanning för biblioteksverksamhet. Alla bibliotekstyper omfattas, till exempel folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och sjukhusbibliotek.

Bibliotek, Folkbibliotek, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, Universitetsbibliotek, Högskolebibliotek, Specialbibliotek, Myndighetsbibliotek