Till innehåll på sidan

Skolbibliotek

Undersökningar om Skolbibliotek

Skolbiblioteksstatistik

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

Statistiken visar förekomst av skolbibliotek, elevernas tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekens verksamhet. Sedan 2014 görs inte undersökningen längre. Den har ersatts av undersökningen Offentligt finansierade bibliotek.

Bibliotek, Skolbibliotek

Offentligt finansierade bibliotek

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

De offentligt finansierade biblioteken i Sverige vars biblioteksorganisation har minst 0,5 årsverke avsatt bemanning för biblioteksverksamhet. Alla bibliotekstyper omfattas, till exempel folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och sjukhusbibliotek.

Bibliotek, Folkbibliotek, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, Universitetsbibliotek, Högskolebibliotek, Specialbibliotek, Myndighetsbibliotek