Till innehåll på sidan

Universitetsbibliotek

Undersökningar om Universitetsbibliotek

Forskningsbiblioteksstatistik

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

Statistiken ger en årlig redovisning av verksamheten vid forskningsbiblioteken. Sedan 2014 görs inte undersökningen längre. Den har ersatts av undersökningen Offentligt finansierade bibliotek.

Bibliotek, Universitetsbibliotek, Högskolebibliotek

Offentligt finansierade bibliotek

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

De offentligt finansierade biblioteken i Sverige vars biblioteksorganisation har minst 0,5 årsverke avsatt bemanning för biblioteksverksamhet. Alla bibliotekstyper omfattas, till exempel folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och sjukhusbibliotek.

Bibliotek, Folkbibliotek, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, Universitetsbibliotek, Högskolebibliotek, Specialbibliotek, Myndighetsbibliotek