Till innehåll på sidan

Djur

Undersökningar om Djur

Animalieproduktion

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat mängd invägd mjölk och produktion vid mejeri och slakt av större husdjur och fjäderfä vid slakteri. Jämförelser med länder i EU görs också.

Djur, Produktion

Lantbrukets djur

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat antal nötkreatur, mjölkkor, får, svin och höns, kycklingar och kalkoner per län och produktionsområde. Även antal företag per djurslag, län och produktionsområde redovisas.

Djur

Nötkreatur i december

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar antal nötkreatur per djurslag.

Djur

Hästar

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat antal hästar, hästar per 1 000 invånare och antal platser med häst per län och riksområde (NUTS II).

Djur

Jordbruksekonomiska undersökningen

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat intäkter, kostnader och resultat för olika typer av jordbruksföretag, markanvändning, medelantal djur och arbetsinsats i jord- och skogsbruk uppdelat på personalkategorier.

Arbete, Djur, Företagsekonomi

Allmän jordbruksstatistik

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Den jordbruksstatistiska sammanställningen är kunskapskällan för dig som vill följa utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

Djur, Företag, Jordbruk, Livsmedel

Djurhälsa

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat antal kalvar som dör inom en månad, sjukdomar hos mjölkkor och kolikfall hos häst. Djurhälsa definieras som individens, gruppens och besättningens frihet från sjukdomar, skador och andra lidanden.

Djur